A Médiaapostol Mozgalom

A ”Média Apostol” mozgalmat Dr. Szederkényi Károly Miklós gazdagréti plébános hirdette meg 2012-ben egyházközsége híveinek, a televíziónézők széles körének és minden jóakaratú embernek. A mozgalom célja, hogy a katolikus keresztények a média minden eszközével vallják meg hitünket a világ előtt. Ez nem csak lehetőségük, hanem kötelességük. A II. Vatikáni Zsinat erről így tanít: „A katolikus Egyház – mivel az Úr Krisztus arra alapította, hogy az üdvösséget minden emberhez elvigye, s ezért elháríthatatlan kötelessége az evangelizáció – feladata részének tartja, hogy a tömegtájékoztatási eszközökkel is továbbítsa az üdvösség hírét…” A mozgalom csatlakozni kíván XVI. Benedek emeritus pápa felhívásához, amelyet a „Porta fidei” apostoli levelében fogalmazott meg: „Teremtsünk alkalmat a Föltámadott Úrban való hitünk megvallására székesegyházainkban és a világ minden templomában; otthonainkban, a családokban, hogy mindenkiben felébredjen a vágy az Evangélium mélyebb megismerésére és továbbadására a következő nemzedékeknek” (PF 8). Ezt szeretné a mozgalom megvalósítani a televíziós szentmise közvetítésekkel, hitéleti műsorok készítésével, az Apostol Média tevékenységével. A Hittani Kongregáció lelkipásztori útmutatásai szerint sajátos feladatot jelent a média használata: „A lelkipásztorok, elsajátítva a kommunikáció új nyelvét, törekedjenek elősegíteni a hitről, tételeiről és tartalmáról… szóló rádiós és televíziós közvetítéseket…”. „Eleget kell tennünk hitvallásunk kötelezettségének! Legyünk apostolok: média apostolok!” – szól a mozgalom felhívása. Az apostol Jézus Krisztus küldöttje a világban, egy ügy elkötelezettje. A média apostolnak három fontos feladata van: 1. olvassa és éli az Evangéliumot; 2. imádkozik a hit terjedéséért, az emberek megtéréséért; 3. anyagilag támogatja a médiában történő hitvallást, mivel a tömegtájékoztatási eszközök használatához a hitvalló lelkület mellett anyagi források is szükségesek. A média apostolok, az Apostol Médiaközpont Alapítvány támogatásával tudják a fenti célokat támogatni. „A mai világnak elsősorban olyan emberekre van szüksége, – írja a XVI. Benedek pápa, – akiknek szívét-lelkét megvilágosította az Úr szava, és képesek sokak szívét, elméjét megnyitni arra, hogy vágyódjanak Isten és a vég nélküli igaz élet után.” (PF 15)

Jelentkezés

Titulus:
Vezetéknév:
Keresztnév:
Irányítószám:
Település:
Utca:
Ház:
Telefon:
Email:
Megjegyzés:

Jelentkezés

Jelentkezés Médiaapostolnak

Támogatók

Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra Program

Az Apostol Televízió médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra Program keretében támogatja.